Asistentka so skúsenosťou v štátnej správe | Alfréd