Špecialista plánovania výroby a logistiky | Alfréd