DIAMO, státní podnik

DIAMO, státní podnik

Profil společnosti
DIAMO, státní podnik
O společnosti
DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Zahlazování následků hornické činnosti je v souladu se státní politikou postupného zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých environmentálních zátěží financováno státem a tvoří jej především: Zahlazování následků průzkumu, těžby, úpravy a zpracování ložisek uranu, zahájené v roce 1989 v rámci útlumu uranového průmyslu. Dokončení zahlazování následků po těžbě a zpracování rud v rámci útlumu rudného hornictví, zahájeného vládou v roce 1990 a převzatého po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram v roce 2001. Likvidační a sanační práce po těžbě uhlí v rosicko-oslavanské pánvi a v oblasti lignitových dolů Hodonín, zahájené v rámci útlumu uhelného hornictví v letech 1990 a 1991 a převzaté spolu se státním podnikem Rudné doly Příbram v roce 2001. Likvidační a sanační práce po těžbě černého uhlí v utlumené části ostravsko-karvinského revíru, zahájené v roce 1991 a převzaté od OKD, a.s., Ostrava v roce 2002. Sanace ekologické zátěže po rafinérské výrobě bývalého státního podniku OSTRAMO v Ostravě, převzaté v roce 1997.
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Česko
Soubory cookies? Alfréd používá cookies k analýze návštěvnosti webu a ke zlepšení uživatelského procesu Více.